Ultralydteknologi som kan redde liv

PUBLISERT 25. april 2019 /

Trondheims-baserte Nisonic AS utvikler diagnoseverktøy som måler intrakranielt trykk ved hjelp av ultralyd og kunstig intelligens. Verktøyet kan raskt og med høy nøyaktighet detektere forhøyet intrakranielt trykk vil kunne redde liv og forhindre hjerneskader.

Forhøyet intrakranielt trykk oppstår som følge av hjerne- eller ryggmargsskade, for eksempel i forbindelse med trafikk- og fallulykker. I dag måles intrakranielt trykk ved å bore et hull i pasientens kranium for så å sette inn sensor. Dette er både risikofylt og kostbart, i tillegg til at prosedyren kun utføres ved akutt- og intensivavdelinger på sykehus.

Nisonics diagnoseverktøy måler parametre som diameter og bevegelse i synsnerven ved bruk av ultralyd. Bildeanalyse og mønstergjenkjenning sørger for høy nøyaktighet og automatisering av målingene. Metoden baserer seg på patentert teknologi utviklet gjennom et mangeårig samarbeid mellom SINTEF i Trondheim og University of Cape Town i Sør-Afrika.

2019 blir et viktig år for Nisonic. Målemetoden skal verifiseres ytterligere gjennom kliniske studier ved sykehus i Oslo og Sør-Afrika. Teknologiutviklingen i selskapet har beveget seg såpass raskt at selskapet tar sikte på å ha første CE-merkede diagnoseverktøy ute i markedet allerede mot slutten av året.

Investinor investerte i selskapet i juli 2018 sammen med bl.a. Hadean Ventures, Sintef Venture og Sarsia Seed, og har en eierandel på 14,1 %.
Investinor klinkekuler