Startfôr fra rur løser flaskehals innen global marin oppdrett

PUBLISERT 25. april 2019 /

Planktonic ble startet i 2008 av de to gründerne Nils Egil Tokle og Håvard Aakerøy. Nils er selskapets akademiske grunnfjell, som ledende forsker i sitt felt innen marinbiologi ved NTNU, mens Håvard er selskapets praktiske og kreative «altmuligmann» med bakgrunn fra oppdrettsnæringen. Sammen oppdaget de løsningen på en av de viktigste utfordringene for videre vekst innen den globale marine oppdrettsnæringen; behovet for levende startfôr til yngel som bl.a. reduserer dødelighet blant yngelen.

Planktonic har med sitt unike produkt vakt oppsikt i det europeiske markedet. Selskapet har nylig fått innvilget utviklingsprosjekter med verdi på godt over 30 millioner kroner fra bl.a. Eurostars og Horizon 2020, og har med det fått full uttelling på sin softfundingstrategi. Selskapet er på en eksklusiv liste over selskaper som har fått tildelt midler fra Horizon 2020 for andre gang. Dette gir selskapet nå mulighet for å akselerere oppskaleringen ytterligere.

Startfôr til marin yngel er en internasjonal voksende industri med en rekke etablerte aktører, som samlet omsetter for ca. 7 milliarder kroner. Dagens levendefôr er imidlertid basert på substitutter til de naturlige organismene som marin yngel beiter på i sjøen. Planktonic sitt levendefôr er ikke bare enklere i bruk for oppdretter, men også en del av yngelens naturlige beitedyr. Planktonic sine kunder har kunnet dokumentere bedre fiskehelse gjennom mindre svinn, raskere vekst og høyere motstandsdyktighet mot sykdom.

Investinor investerte første gang i Planktonic november 2015. Vi har siden den gang investert totalt 21,2 millioner kroner, og er i dag selskapets største eier med 40,4 % eierandel.
Investinor klinkekuler