iGlobalTracking

iGlobalTracking har bygget en plattform som muliggjør bruk av IoT og sensorikk i betydelig skala. Plattformen aggregerer, strukturerer og prosesserer relevante datapunkter fra ulike kilder på en intelligent måte slik at hendelser/mønstre fanges opp og videreformidles til sluttbruker


  • Hovedkontor: Torpo
  • Første investering: 20/12/2018Investinors eierandel Samlet investering Omsetning 2016
Ikke-reviderte tall
11.9 %
  • Annet 88.1
  • Investinors eierandel 11.9
4.0
MNOK
1.2
MNOK