Styret

Thomas Falck

Thomas Falck

Styreleder

Tlf: +47 474 00 520

E-post: thomas.falck@agendacapital.no

  LinkedInLinkedIn

Thomas Falck har tidligere vært administrerende direktør i det børsnoterte teknologiselskapet Q-free, partner i venturefondet Four Seasons Venture III og Managing Partner for Verdane Capital IV. Falck var også med på å starte Agenda Capital, han har hatt operative lederposisjoner i globale IT-selskap, samt styreverv i unoterte og børsnoterte bedrifter, blant annet Kongsberg Automotive ASA and Vizrt ASA. Thomas Falck har vært styreleder i the Norwegian Venture Capital and Private Equity Association (NVCA) og styremedlem i the European Venture Capital and Private Equity Association (EVCA), samt NORBAN, en organisasjon for norske forretningsengler. Falck ble først utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har tjenestegjort i undervannsbåt. Han tok senere en MBA ved The Darden School of Business Administration, University of Virginia. Foto: Eirik Haldberg Johnsen
Anne Kathrine Slungård

Anne Kathrine Slungård

Styrets nestleder

Slungård har styreerfaring fra både politikken og private selskaper. Hun er nå rådman i Stjørdal kommune. Tidligere har hun vært ordfører i Trondheim kommune og hatt ledende stillinger i Sintef og Enova. Hun har solid erfaring med styrearbeid fra SIVA, Statsskog, Vital Forsikring, Simens, Meråker utvikling og Adresseavisen. Slungård har vært medlem i bedriftsforsamlingen i Statoil, hvor hun også var leder av valgkommiteen. Slungård har studert økonomi, markedsføring og kommunikasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim og BI
Hans Aasnæs

Hans Aasnæs

Styremedlem

Tlf: 922 53 957

E-post: hans.aasnaes@gmail.com

  LinkedInLinkedIn

Hans Aasnæs er CEO i Western Bulk og driver egen gård på Sande i Vestfold. Han har tidligere vært Senior Vice President i UMOE-konsernet, arbeidet i Storebrand-konsernet, blant annet som administrerende direktør i Storebrand kapitalforvaltning, samt i Orkla Finans og som stipendiat ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Aasnæs har vært styreleder og styremedlem i en rekke selskap og organisasjoner, blant annet Formuesforvaltning, Storebrand Eiendom, Norsk Tillitsmann ASA og Verdipapirfondenes Sikringsfond. Hans Aasnæs er utdannet i landbruksøkonomi ved Norges landbrukshøgskole på Ås, og har senere tatt høyere avdeling på NHH, Autorisert finansanalytiker-studiet, samt Program for executive development på IMD i Sveits.
Thor Egil Five

Thor Egil Five

Styremedlem

Tlf: +47 907 51 038

E-post: thoregilfive@ficas.no

  LinkedInLinkedIn

Thor Egil Five har master i marinteknologi fra NTH i 1985. Han har 15 års erfaring fra Kongsberg McDermott, Norwegian Petroleum Consultants og Statoil R&D, tidligfase utvikling av olje- og gassfelt og utviklingsprosjekt på den norske kontinentalsokkel. I 2000 etablerte han Statoil corporate venture selskap - Statoil Innovation AS. I 2006 gikk han inn som en av tre partnere og etablerte frømidlene ProVenture Seed I og II. Han har vært med som aktiv investor, for det meste som styreleder og styremedlem, og fokusert på strategisk og organisatorisk utvikling, finansiering og utgangsprosesser. Han har vært involvert i utviklingen av flere teknologi-startuper - EMGS, Resman, Marin Cybernetic, Numerical Rocks, Dynamic Rock Support og GasSecure. I dag er han styreleder i flere startuper.
Olaug Svarva

Olaug Svarva

Styremedlem

E-post: olaug.svarva@primecon.no

  LinkedInLinkedIn

Olaug Svarva ledet Folketrygdfondet fra 2006 til 2018, og er leder for styret i DNB ASA og DNB Bank ASA. Svarva har tidligere vært styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer, som hun var med på å stifte. Svarva har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla. Fra 2001 til 2006 jobbet hun for SpareBank 1 Gruppen, først som administrerende direktør i SpareBank 1 Aktiv Forvaltning, deretter som investeringsdirektør i SpareBank 1 Livsforsikring. I perioden 1991 til 2001 hadde hun flere stillinger i Folketrygdfondet, blant annet investeringsdirektør for aksjeavdelingen. Hun har tidligere jobbet som finansanalytiker i Carnegie og DNB. Svarva har en bachelorgrad fra Trondheim økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver, og er autorisert porteføljeforvalter fra NHH.