Styret

Thomas Falck

Thomas Falck

Styreleder

Tlf: +47 474 00 520

E-post: thomas.falck@agendacapital.no

  LinkedInLinkedIn

Thomas Falck har tidligere vært administrerende direktør i det børsnoterte teknologiselskapet Q-free, partner i venturefondet Four Seasons Venture III og Managing Partner for Verdane Capital IV. Falck var også med på å starte Agenda Capital, han har hatt operative lederposisjoner i globale IT-selskap, samt styreverv i unoterte og børsnoterte bedrifter, blant annet Kongsberg Automotive ASA and Vizrt ASA. Thomas Falck har vært styreleder i the Norwegian Venture Capital and Private Equity Association (NVCA) og styremedlem i the European Venture Capital and Private Equity Association (EVCA), samt NORBAN, en organisasjon for norske forretningsengler. Falck ble først utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har tjenestegjort i undervannsbåt. Han tok senere en MBA ved The Darden School of Business Administration, University of Virginia. Foto: Eirik Haldberg Johnsen
Anne Kathrine Slungård

Anne Kathrine Slungård

Styrets nestleder

Slungård har styreerfaring fra både politikken og private selskaper. Hun er nå direktør i Trondheim Symfoniorkester & Opera. Hun har tidligere vært rådmann i Stjørdal kommune, ordfører i Trondheim kommune og hatt ledende stillinger i Sintef og Enova. Hun har solid erfaring med styrearbeid fra SIVA, Statsskog, Vital Forsikring, Simens, Meråker utvikling og Adresseavisen. Slungård har vært medlem i bedriftsforsamlingen i Statoil, hvor hun også var leder av valgkommiteen. Slungård har studert økonomi, markedsføring og kommunikasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim og BI
Hans Aasnæs

Hans Aasnæs

Styremedlem

Tlf: 922 53 957

E-post: hans.aasnaes@gmail.com

  LinkedInLinkedIn

Hans Aasnæs er CEO i Western Bulk og driver egen gård på Sande i Vestfold. Han har tidligere vært Senior Vice President i UMOE-konsernet, arbeidet i Storebrand-konsernet, blant annet som administrerende direktør i Storebrand kapitalforvaltning, samt i Orkla Finans og som stipendiat ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Aasnæs har vært styreleder og styremedlem i en rekke selskap og organisasjoner, blant annet Formuesforvaltning, Storebrand Eiendom, Norsk Tillitsmann ASA og Verdipapirfondenes Sikringsfond. Hans Aasnæs er utdannet i landbruksøkonomi ved Norges landbrukshøgskole på Ås, og har senere tatt høyere avdeling på NHH, Autorisert finansanalytiker-studiet, samt Program for executive development på IMD i Sveits.
Thor Egil Five

Thor Egil Five

Styremedlem

Tlf: +47 907 51 038

E-post: thoregilfive@ficas.no

  LinkedInLinkedIn

Thor Egil Five har master i marinteknologi fra NTH i 1985. Han har 15 års erfaring fra Kongsberg McDermott, Norwegian Petroleum Consultants og Statoil R&D, tidligfase utvikling av olje- og gassfelt og utviklingsprosjekt på den norske kontinentalsokkel. I 2000 etablerte han Statoil corporate venture selskap - Statoil Innovation AS. I 2006 gikk han inn som en av tre partnere og etablerte frømidlene ProVenture Seed I og II. Han har vært med som aktiv investor, for det meste som styreleder og styremedlem, og fokusert på strategisk og organisatorisk utvikling, finansiering og utgangsprosesser. Han har vært involvert i utviklingen av flere teknologi-startuper - EMGS, Resman, Marin Cybernetic, Numerical Rocks, Dynamic Rock Support og GasSecure. I dag er han styreleder i flere startuper.
Olaug Svarva

Olaug Svarva

Styremedlem

E-post: olaug.svarva@primecon.no

  LinkedInLinkedIn

Olaug Svarva ledet Folketrygdfondet fra 2006 til 2018, og er leder for styret i DNB ASA og DNB Bank ASA. Svarva har tidligere vært styremedlem i arbeidsgiverforeningen Spekter, Oslo Børs og Norsk Institutt for Styremedlemmer, som hun var med på å stifte. Svarva har også vært medlem av valgkomiteen i Telenor, Veidekke, Storebrand og Yara, og har erfaring fra bedriftsforsamlinger i Telenor, Statoil og Orkla. Fra 2001 til 2006 jobbet hun for SpareBank 1 Gruppen, først som administrerende direktør i SpareBank 1 Aktiv Forvaltning, deretter som investeringsdirektør i SpareBank 1 Livsforsikring. I perioden 1991 til 2001 hadde hun flere stillinger i Folketrygdfondet, blant annet investeringsdirektør for aksjeavdelingen. Hun har tidligere jobbet som finansanalytiker i Carnegie og DNB. Svarva har en bachelorgrad fra Trondheim økonomiske høgskole og MBA fra University of Denver, og er autorisert porteføljeforvalter fra NHH.
Anne Jorun Aas

Anne Jorun Aas

Styremedlem

Tlf: +47 995 51 668

E-post: annejorunaas@gmail.com

  LinkedInLinkedIn

Anne Jorun Aas er daglig leder i Farmforce AS, et IT selskap som bringer digital transparens til kjøpere av landbruksprodukter fra over 500 000 bønder i 30 land. Hun har tidligere hatt ledende roller i Scatec systemet, inkludert ansvar for strategi og organisasjon i Scatec Solar, vært interim CEO i Kjeller Innovasjon, partner i SIGLA, et konsulentselskap som omsetter bærekraft til konkurransekraft og McKinsey. Hun har vært styreleder i ENERGIX, et stort program i Forskningsrådet, og har også hatt en rekke styreverv i små og store selskaper i ulike faser. Hun har en doktorgrad i kjernekjemi fra Universitetet i Oslo and CERN