Nyttige linker for gründerselskaper

Dette er en liste med investorer, offentlig næringspolitisk virkemiddelapparat, organisasjoner, gründerfellesskap og andre ressurser som tidligfaseselskap kan ha nytte av.

Finner du feil og mangler på listen? Send oss en epost!

Grunderguiden.no – Spennende nyheter og informasjon for gründere – les mer her

Forretningsplan –  her får du nyttige tips, les mer her


Offentlig virkemiddelapparat

 • Nettsiden altinn.no inneholder mye god informasjon, blant annet «Finansieringsguiden», samt en samlet oversikt over næringsrettede støtteordninger i Norge.
 • Innovasjon Norge tilbyr en rekke virkemidler for næringslivet, i alle faser fra selskapsetablering til restrukturering.
 • Enova SF driver fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, og bidrar til utvikling av energi- og klimateknologi. Tilbyr både økonomisk støtte og rådgivning.
 • SIVA (investering og eiendomsutvikling, inkubatorer forsknings- og næringsparker i hele Norge)


Venturefond og annen tidligfasekapital


Forretningsengler og markedsplasser

 • Innobørs er en elektronisk møteplass for selskap på kapitaljakt og investorer/forretningsengler
 • Noen av de norske forretningsenglene er organisert i NORBAN.


Tilretteleggere og rådgivere

 • Sensacon tilbyr rådgivning innen finansiering, strategi, fusjoner og oppkjøp m.m. for små- og mellomstore bedrifter.
 • Steinvender er et corporate finance-selskap som spesialiserer seg på små og mellomstore bedrifter, arbeider svært aktivt i venture-markedet.
 • Jarlsberg Partners hjelper med verdiutvikling, kjøp og salg av virksomheter. Selskapet og partnerne er selv aktive investorer i flere oppstartsvirksomheter.
 • Momentum Partners gjør direkteinvesteringer i nye og eksisterende bedrifter.
 • Dealflow AS – en digital kobblingsboks mellom gründere og investorer.


Ideelle organisasjoner 

 • SEEDForum trener oppstartsselskap i å pitche for investorer, kobler entreprenører med investorer og mentorer
 • CONNECT Norge tilbyr også opplæring og coaching av oppstartsselskap
 • Angel Challenge kobler investorer og oppstartsbedrifter gjennom en serie av felles workshops. Arrangeres av StartupNorway


Investorer og nettverk i Oslo og Akershus


Investorer og nettverk i Trøndelag


Investorer og nettverk i Hordaland


Investorer og nettverk i Rogaland

 • Validè Invest I AS (ore-såkornfond i Stavanger)
 • Validé (polleninvestor )
 • Skape.no (nettsted for etablerere i Rogaland, bra oversikt over finansieringskilder)
 • SR-Bank Næringsutvikling (stiftelse)
 • CONNECT Vest (non profit-organisasjon, kompetanseheving og gründerhjelp)
 • Ineosito rådgir og investerer i startups


Investorer og nettverk i Buskerud, Vestfold og Telemark


Investorer og nettverk i Hedmark og Oppland (Innlandet)


Investorer og nettverk i Møre og Romsdal


Investorer og nettverk i Sogn og Fjordane


Investorer og nettverk i Agder-fylkene


Investorer og nettverk i Østfold


Investorer og nettverk i Nordland


Investorer og nettverk i Troms og Finnmark


Investorer og nettverk i Finnmark