Nyheter

Endringer i Investinors ledelse


18. januar 2019

Haakon H. Jensen slutter som administrerende direktør i Investinor for å lede et nyopprettet privat investeringsselskap. –Styret vil takke Jensen for den…

Les mer

Huawei visits Norway


26. oktober 2018

Huawei visits Norway to meet tech companies and to establish relationships. Norwegian Tech companies receive Huawei delegation from Finland Research Centre, working...

Les mer

Investinor styrker laget


22. oktober 2018

Investinor ansetter fire nye medarbeidere som skal bidra til å videreutvikle Investinor-teamets arbeid med å gjøre utvalgte lovende norske bedrifter verdensledende. Investinor...

Les mer

Etablerer felles selskap for nyinvesteringer i skogrelatert sektor


19. oktober 2018

Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor, under navnet Shelterwood AS....

Les mer

Investinor inn i den norske AI-startupen Memory


17. oktober 2018

Memory, et norsk gründerselskap innen kunstig intelligens, henter 5 millioner dollar i en investeringsrunde ledet av Investinor og det engelske venturekapitalfondet Concentric....

Les mer

Investinor tar aktiv rolle i nytt Global Compact-nettverk i Norge


Å ta samfunnsansvar er viktig for Investinor, som i mange år har drevet investeringsvirksomheten sin etter FNs Global Compact, et initiativ som...

Les mer