Pre-såkornfond 2015-2020

Hensikten med Presåkornkapital er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Ordningen skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Det skal bidra til at oppstartselskapene blir bedre i stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Presåkornfondet har mellomledd som investerer og forvalter eierskapet på vegne av Ivestinor. Det er disse som velger ut hvilke selskaper det skal investeres i. Mellomleddene er inkubatorer, teknologioverføringskontorer (TTOer) og noen forretningsenglenettverk.

Presåkornordningen har mellomledd som forvalter kapitalen og utøver det aktive eierskapet. De velger ut hvilke selskaper det skal investeres i. Mellomleddene er inkubatorer, teknologioverføringskontorer (TTOer) og noen forretningsenglenettverk. Forutsetningen for presåkorninvesteringer er at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer, og ordningen bidrar dermed til å utløse risikokapital fra private investorer.

Hvem kan få presåkorninvesteringer?

 • Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial (se hvordan vi definerer innovativ bedrift under overskriften «Målgruppe» nedenfor)
 • Bedriften må være yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
 • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert

Hvordan går vi frem?

Oppstartbedrifter som vil avklare om de kan få presåkorninvesteringer må ta direkte kontakt med en eller flere av investormiljøene som forvalter presåkornkapital fra Investinor. Sørg for å være godt forberedt, med en god investorpresentasjon. Du finner oversikten over investormiljøene nedenfor.

Hva kan finansieres?

Presåkornordningens investeringer skal rettes mot innovative bedrifter som forbereder seg for vekst og:

 1. som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern ekspert kan dokumentere at de vil utvikle produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det nyeste (state of the art) innenfor bransjen, og som medfører en teknologisk eller industriell risiko, eller
 2.  hvor forsknings- og utviklingskostnadene utgjør minimum 10 % av de totale driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene før presåkorninvesteringen, eller dersom det er en oppstartbedrift uten historiske regnskaper, i oppdatert revisorbekreftet delårsregnskap.

Hvilke bedrifter har mottatt presåkornkapital?

Selskaper med presåkorninvesteringer pr 23.04.2020:
Adline AS
Adventor AS
Agdir Drift AS
Age Labs AS
AIA Science AS
Alginor ASA
AlphaEntrance AS
Altina AS
Anteo
Applied Autonomy AS
Aristeia AS
Armoni AS
BagID AS
Bagin AS
Bill Kill AS
Bio-Me AS
BlueEye Robotics AS
Blåfjell Holding AS
Brudeli Green Mobility AS
Bygr AS
Capassa AS
Capeesh AS
Cardinor AS
Catalysts Technologies AS
Centraflow AS
C-Feed AS
Cimon Medical AS
CityQ AS
Club United AS
Createview AS
Crystallize AS
Onio AS
DiggEcard AS
Digital Group AS
Dimension 10
Dimeq AS
Diwala AS
Domos AS
Dynaspace
Dyrekassen AS
Ecofiber Recycling AS
Effee Induction AS
Enin AS
Entire Body AS
Entrillo AS
Epiguard AS
Estro AS
Eventum Norge AS
Evva Technologies AS
Exedra AS
ExploCrowd AS
EYR Medical AS
Fabriscale Technologies AS
fácil AS
Fieldmade AS
Filmgrail AS
FintechDB AS
Fonn AS
Foodback AS
Friskus AS
Funzionano AS
Gobitech AS
Graphiq Technologies AS
Headshed AS
Horde AS
Ideltechs AS
Idia AS
Ignite Procurement AS
Imerso AS
Independence Gear AS
Innovation Garage AS
Intrava AS
Inzpero AS
Iris AI AS
JET Seafood
Klimb AS
Kongsberg Ferrotech AS
Kvalvik Bluebio
Kyoto Group AS
LeadX AS
Lean Business International AS
Leieting AS
Letsip AS
LiftRoller AS
Listen AS
Liverpass DA
Luminiser AS
Mattid AS
Medsensio AS
MemoScale AS
Meshcrafts AS
Minipro
Mito.AI AS
Mojob Norge AS
Moonstone Retreat AS
MSG Production AS
Myhere AS
N2 Agri AS
No Isolation AS
Nobesita AS
Offpad AS
Oivi AS
ORIVO AS
Otovo AS
Outtt AS
Pacertool AS
Paleblue AS
Parrotplay AS
Payrest Norge AS
Pharmasum Therapeutics AS
Pluvia AS
Pre Vention AS
Prediagnostics AS
Previwo AS
Prosa Security AS
ProWellPlan
Qrrnt AS
Quantidoc AS
qWave AS
Respinor AS
Restdb AS
Rock Physics Technology
SafetyWing AS
Salmofarms AS
Sanity AS
Sea-Lix AS
SeaSmart
Sensario
Serca Pharmaceuticals AS
Sharemy3d AS
Sherpa Education AS
Simonsen&Simonsen AS
Skiwo AS
Smart Crowding AS
SmartVarsling AS
Snow Cannon Games
Soraytec Scandinavia AS
Soundio AS
Spiff AS
Sports Computing AS
Stalkit Holdning AS
Superplus AS
Sustaintech AS
Synq AS
Tango Seaweed AS
Telemotix AS
Tenklabs AS
TERP AS
Remarkable
Think Outside AS
Ticket Co AS
Tise AS
Tjommi
Travis AS
Truegroups AS
UBIQ Aerospace AS
Unloc AS
Urban Gartneren AS
Verdensvev AS
Versor AS
Vev AS
Vilect AS
Vio Media AS
Visavi Technology AS
Vitir AS
Vizda
WAI Environmental Solutions AS
Wavefoil AS
Way AS
WellMend
Wide Assessment AS
Wionetic AS
WiSub
Xeris AS
Xplora Technologies AS
Xvision Software AS
Joymo AS
Zegeba AS
Zeipt AS
Zelluna Immunotherapy AS
Zelluna Therapeutics AS
Ztl Holding AS
Zu4r Sportswear AS

Kriterier for presåkorninvesteringer

 • Det skal opplyses til bedriftene det investeres i at de mottar investeringer fra Investinors presåkornfond.
 • Selskapet det investeres i skal ved investeringen være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
 • Investeringer fra presåkornfondet kan utgjøre mellom 500.000 og 3 mill. kroner per bedrift.
 • Private investorer må delta med egenkapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra presåkornfondet. Presåkorninvestering og koinvestering fra private investorer skal investeres i den samme emisjonen. Presåkornforvalter kan delta med maksimalt 50 % av den private koinvesteringen.
 • Privat egenkapital (koinvesteringen) i denne emisjonen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
 • En presåkornforvalter kan ikke eie mer enn 50 % av bedriften det investeres i.
 • Utenlandske innovative oppstartselskap med datterselskap i Norge kan aksepteres når det investeres i den norske enheten og det er arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i den norske enheten.
 • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Det kan ikke investeres i bedrifter som er «i vanskeligheter» slik dette er definert i EØS-avtalens statsstøtteregler/GBER art. (18) bokstav a) til og med d).
 • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Investeringen må på investeringstidspunktet vurderes å ha potensial for en exit med fortjeneste etter rimelig tid. Vurderinger knyttet til investeringene må kunne dokumenteres.

Ofte stilte spørsmål

Minst 50 % av koinvesteringen skal komme fra uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor? 
Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet

Kan andre fond regnes som uavhengige private investorer? 
Ja, så lenge de investerer på markedsmessige, kommersielle vilkår og selv står ansvarlige for sine investeringer, regnes de i denne sammenheng som private investorer. Da spiller det ingen rolle hvorvidt fondets kapital kommer fra private eller offentlige kilder.

Kan koinvestering reises via crowdfunding? 
Ja, så lenge kapitalen hentes inn på lovlig vis stiller ikke Investinor noen øvrige krav til hvordan kapitalen er reist. Det er viktig at selskapet får på plass en god strategi for hvordan dere skal finansiere selskapets på kort og lang sikt og hva slags eiere dere bør satse på.

 

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev