Investeringsverktøy

Investinor har ulike investerings­verktøy i de ulike investerings­fasene. Klikk på verktøyene for å lese mer om dem.

Pre-såkorn

Pre-såkornkapital er en initial investering. De færreste selskaper har oppnådd omsetning før de henter finansiering i form av pre-såkorn. Formålet er å bidra til at selskapet får økonomisk mulighet til å utvikle en idé til et produkt eller en tjeneste, som videre kan testes på markedet. Ofte er dette første instans for et oppstartsselskap til å hente investorkapital.

Såkorn

Såkornkapital kan være første kapitalinnhenting for et selskap, dersom det ikke har hentet pre-såkornkapital. Ofte har selskapet nå utviklet et såkalt Minimum Viable Product (MVP), og oppnådd noe omsetning. Formålet er å bidra til produkt- og forretningsutvikling, slik at selskapet enten får testet sitt MVP videre, eller entret markedet.

Venture

Venturekapital retter seg mot selskaper som er i vekstfasen og som trenger ekstern kapital til videre vekst og utvikling. Det innebærer at selskapene ofte har fått positive tilbakemeldinger på sitt produkt i markedet, har oppnådd vesentlig omsetning, og ser et videre vekstpotensial. Ofte vil finansieringsrunder som Serie A og Serie B falle under venturefasen.

Ekspansjon

Ekspansjonskapital retter seg mot selskaper som som har vesentlig redusert markeds- og produktrisiko sammenlignet med ventureselskap.

Dra sidelengs på figuren for å se hele.