Administrasjon

Terje Eidesmo

Terje Eidesmo

Administrerende direktør

Tlf:+47 959 38 281 E-post: LinkedInLinkedIn
Tor Helmersen

Tor Helmersen

Finansdirektør

Tlf:+47 930 69 566 E-post: LinkedInLinkedIn
Tor Helmersen er utdannet handelsøkonom fra BI(HA) og MBA med fordypning i finans fra NHH, og er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA). Han har tidligere jobbet som finans-/økonomidirektør i Fosen Trafikklag ASA, Maxware AS, Nordic Semiconductor ASA og Q-Free ASA. Tor har også erfaring fra Veidekke ASA, Sparebanken NOR og Norgeskreditt AS.
Lars Appelkvist

Lars Appelkvist

Controller

Tlf:+47 476 77 874 E-post: LinkedInLinkedIn
Lars Appelkvist er utdannet siviløkonom/M.sc. fra Handelshøyskolen i Trondheim med fordypning i finans. Han har tidligere vært Senior Associate i EY, før han kom til Investinor våren 2017
Karin Aakerholm

Karin Aakerholm

Administrasjonsansvarlig

Tlf:+47 928 13 134 E-post: LinkedInLinkedIn
Karin Aakerholm har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med markedsføring som spesialisering fra Handelshøyskolen i Trondheim. Hun kom fra DNB Næringsmegling AS hvor hun var markedskoordinator i 13 år.

  Investeringsteam

Otto Frøseth

Otto Frøseth

Investeringsdirektør

Tlf:+47 900 81 179 E-post: LinkedInLinkedIn
Otto Frøseth er utdannet elektronikkingeniør med tilleggsutdanning innen informasjonsteknologi og økonomi. Han har i over 25 år hatt lederstillinger i Norge og internasjonalt, blant annet som direktør i Siemens AS og plassjef for Siemens i Trondheim. I Siemens-konsernet var Otto også divisjonsdirektør for Siemens Building Technologies og nordisk direktør for Siemens Building Automation i Norge Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Han har dessuten vært leder for utvikling og implementering av Siemens SmartCity-prosjekter, samt etableringen av City Account Management i Norge. Sistnevnte er Siemens´ globale satsning i den nyetablerte sektoren Infrastructure and Cities. Han var leder for Ventureavdelingen i Investinor i 4 år. Otto Frøseth er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Stimline, varamedlem i Polight AS, AIA Science og Novelda AS.
Ann-Tove Kongsnes

Ann-Tove Kongsnes

Investeringsdirektør

Tlf:+47 930 54 975 E-post: LinkedInLinkedIn
Ann-Tove Kongsnes er Investeringsdirektør og har ansvaret for Internasjonale relasjoner i Investinor. Kongsnes har solid erfaring fra investering, utvikling, salg og børsnotering av teknologibedrifter. Hun har tidligere også arbeidet med internasjonal markedsføring i 7 år. Kongsnes har lang erfaring med styrearbeid og aktivt eierskap i teknologiselskaper og er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap Numascale AS, Vitux AS, Spinchip Diagnostics AS, Shelterwood AS og poLight ASA (børsnotert Oslo Børs). Hun er også leder av valgkomite i Novelda AS og medlem av valgkomiteen i Bergenbio ASA (børsnotert Oslo Børs), Calliditas Therapeutics AB (børsnotert selskap på Nasdaq, Stockholm) samt Phoenix AS. Kongsnes er utdannet siviløkonom ved Høgskolen i Bodø og har fordypningskurs i Corporate Finance, Executive Program fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Ronny Vikdal

Ronny Vikdal

Investeringsdirektør

Tlf:+47 922 10 120 E-post: LinkedInLinkedIn
Ronny Vikdal er utdannet diplomøkonom BI og har studier i akvakultur fra Universitetet i Bergen. Han har vært leder for finans og forretningsutvikling i Norway Royal Salmon AS, leder for KPMG Senter for havbruk og fiskeri, assisterende banksjef i Spare- Bank 1 Midt-Norge, finansanalytiker i First Securities ASA, i Midt-Norge Fonds ASA og i SR-Fonds ASA. Ronny Vikdal har tidligere hatt styreverv i flere selskaper. Han er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap Keep-it Technologies AS, Smartfish AS, Havgul AS, Cryogenetics AS, Nordic Halibut og Planktonic AS.
Pål Breiland

Pål Breiland

Investment Manager

Tlf:+47 959 75 955 E-post: LinkedInLinkedIn
Pål Breiland er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI Sandvika med spesialisering innen finans. Han har tidligere jobbet hos NorgesInvestor Securities som finansanalytiker og forvalter. Hos Investinor er Pål ansvarlig forvalter for Investinors tidligfaseportefølje. Tidligfaseporteføljen består av selskaper innen IKT; både software og hardware, kunstigintelligens, big data, ed tech m.fl. I tillegg til selskaper med teknologi rettet mot O&G-sektoren og life science. Pål jobber også med investeringer inn mot hovedporteføljen, og er bl.a. styremedlem i porteføljeselskapene Vitux Group AS og Planktonic AS
John-Arne Hørløck

John-Arne Hørløck

Investment Manager

Tlf:+47 977 90 468 E-post: LinkedInLinkedIn
John-Arne Hørløck er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og statsautorisert revisor. Han har tidligere vært Manager i PwC og konsulent i Accenture. John-Arne jobber hovedsakelig med investeringer innen olje/gass og er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Exprosoft AS, Ziebel AS, Ace Oil Toos AS og Sorbwater Technology AS.
Egil Garberg

Egil Garberg

Senior Associate

Tlf:+47 902 30 616 E-post: LinkedInLinkedIn
Egil kom til Investinor fra SIVA SF hvor han jobbet som finansanalytiker. Han har tidligere vært Senior Associate i PwC, samt jobbet i SpareBank 1 Gruppen. Han var også konserntrainee i sistnevnte. Egil Garberg er utdannet Master i økonomi og administrasjon fra Norges handelshøyskole (NHH). Egil er observatør i Investinors porteføljeselskap Aptomar AS.
Stig Andersen

Stig Andersen

Investeringsdirektør

Tlf:+ 47 95 79 36 33 E-post: LinkedInLinkedIn
Før han kom til Investinor jobbet Stig 19 år i Nordea, blant annet som Nordic Head of Corporate Research og som Director, Corporate Finance. Han har også lang fartstid i banken som aksjeanalytiker, og han har hatt en meget sentral rolle i Nordeas dekning av nordisk og global skogindustri. Stig Andersen har en doktorgrad i skogøkonomi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB), samt et MBA-studium fra University of Colorado. Han er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap Termowood.
Bent Grøver

Bent Grøver

Investment Manager

Tlf:+47 950 40 392 E-post:
Bent Grøver er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en doktorgrad innen anvendt matematikk fra University of Cambridge. Han har tidligere arbeidet som strategikonsulent i Storbritannia. Bent er styremedlem i Investinors porteføljeselskaper Skioo og Kebony.
Patrick Kartevoll

Patrick Kartevoll

Investment Manager

Tlf:+47 911 70 111 E-post: LinkedInLinkedIn
Patrick Kartevoll er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere jobbet 7 år som forvalter for maritime fond i Pareto, samt 4 års erfaring som forretningsfører og revisor i henholdsvis Pareto og Deloitte. Patrick er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Topro Industri, Zi-lift, Partner Plast og Cyviz.
Birgitte Gangmark Villmo

Birgitte Gangmark Villmo

Senior Associate

Tlf:+47 906 88 347 E-post: LinkedInLinkedIn
Birgitte Villmo har en mastergrad i finansiell økonomi fra NTNU og en Master of Finance fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hun har tidligere vært ansatt fem år som trainee og analytiker i Norges Bank Investment Management (NBIM), hovedsakelig i London hvor hun også var utplassert ett år hos UBS Investment Bank. Birgitte er varamedlem i porteføljeselskapet Spinchip Diagnostics og observatør i selskapene Apim Therapeutics, Nisonic, Pluvia Biotech og Hubro Therapeutics.
Daniel Holth Larsen

Daniel Holth Larsen

Associate

Tlf:+47 922 98 521 E-post: LinkedInLinkedIn
Daniel har en B.Sc. fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Mannheim. Han var tidligere Asset Management Officer i Steen & Strøm AS med ansvar for operasjonelle utviklingsprosesser i deres eiendomsportefølje. Daniel jobbet for private-equity selskapet Altor Equity Partners ved siden av studiene, hvor han blant annet bisto investeringsteamet med analyser og tok del i investeringsprosesser. Han er en del av investeringsteamet i Shelterwood med sin kollega, Stig Andersen. Han er også varamedlem i styret til Boostcom og Skioo, og observatør i styrene til Xeneta, Dimension10 og Termowood.
Thomas S. Wrede-Holm

Thomas S. Wrede-Holm

Investeringsdirektør

Tlf:+47 456 90 339 E-post: LinkedInLinkedIn
Thomas er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har nærmere 20 års erfaring som corporate finance rådgiver både i Norge og internasjonalt. Thomas har vært sentral i en rekke større transaksjoner i de senere år og har utstrakt M&A- og kapitalmarkedserfaring. Før han begynte i Investinor jobbet Thomas som managing director og co-head for SEBs corporate finance avdelingen i Norge. Han har tidligere også jobbet 6 år for Pareto Securities i Oslo og 6 år for Merrill Lynch i både London og Sydney.
Patrick Sandahl

Patrick Sandahl

Investeringsdirektør

Tlf:+4791688198 E-post: LinkedInLinkedIn
Patrick Sandahl har betydelig erfaring fra transaksjons- og investeringsvirksomhet etter nesten 20 år som leder av en investeringsvirksomhet, Venture kapitalist og Investment banker.
Han kom til Investinor fra stillingen som Co - founder av Cidron Ventures. Før dette var han Direktør i Nordea Investment Banking med fokus på M&A, emisjoner og børsnoteringer. Han var tidligere Administrerende direktør i Dyvi Capital med ansvar for investeringer i noterte og unoterte selskap samt PE fond og hedge fond. Patrick kom til Dyvi etter 7 år som Partner i Telenor Venture og han har i tillegg erfaring fra Telenor og Oslo kommune.
Patrick har betydelig erfaring fra styreposisjoner i noterte og unoterte selskap i skandinavia.

Han er cand.jur fra Universitetet i Oslo
Maja Aursand Andersen

Maja Aursand Andersen

Senior Associate

Tlf:+47 907 52 284 E-post: LinkedInLinkedIn
Maja A. Aursand har en mastergrad i organisasjon og ledelse fra NTNU, med fordypning innen forretningsutvikling og strategi. Hun kommer fra stillingen som sjef for ideutvikling hos NTNU Technology Transfer AS. Tidligere har hun vært prosjektleder i samme selskap. Før hun gikk til NTNU Technology Transfer AS var hun ansvarlig for kunderelasjoner hos NOS Clearing ASA i fem år.
Øystein Wikan

Øystein Wikan

Associate

Tlf:+47 997 86 170 E-post: LinkedInLinkedIn
Øystein Wikan har en Dual MSc innen Finansiell Økonomi fra NHH og Ivey School of Business. Han har tidligere jobberfaring fra Financial Advisory i Deloitte og som en del av M&A-teamet til EVRY. I sistnevnte var han ansvarlig for å lede oppkjøps – og salgsprosesser på vegne av konsernet, med et fokus på teknologiselskaper i Norden.
 

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev