Administrasjon

Terje Eidesmo

Terje Eidesmo

Administrerende direktør

Tlf:+47 959 38 281 E-post: LinkedInLinkedIn
Terje Eidesmo har en doktorgrad i fysikk fra NTNU. Etter avsluttet utdannelse startet han i Statoil og hadde forskjellige posisjoner der både innen forskning og utvikling og mer operativt ut mot produksjon. Terje var i den perioden også professor II ved NTNU, der han foreleste og hadde master og doktorgradsstudenter. I Statoil hadde han ideen og fikk utviklet en ny oljeleteteknologi som ga grunnlaget for EMGS som han ledet i mange år. Han ledet selskapet da det ble børsnotert på Oslo børs som en av få unicorns i Norge. Hans videre karriere gikk til ProVenture hvor han etter hvert ble managing partner og ledet de to såkornfondene til ProVenture. Han har også en periode i Kverva bak seg hvor han la grunnlaget for en ny strategi for det som i dag er ScaleAQ og fikk etablert en ledergruppe for dette selskapet. ScaleAQ leverer det meste av utstyr til lakseoppdrett.
Tor Helmersen

Tor Helmersen

Finansdirektør

Tlf:+47 930 69 566 E-post: LinkedInLinkedIn
Tor Helmersen er utdannet handelsøkonom fra BI(HA) og MBA med fordypning i finans fra NHH, og er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA). Han har tidligere jobbet som finans-/økonomidirektør i Fosen Trafikklag ASA, Maxware AS, Nordic Semiconductor ASA og Q-Free ASA. Tor har også erfaring fra Veidekke ASA, Sparebanken NOR og Norgeskreditt AS.
Lars Appelkvist

Lars Appelkvist

Controller

Tlf:+47 476 77 874 E-post: LinkedInLinkedIn
Lars Appelkvist er utdannet siviløkonom/M.sc. fra Handelshøyskolen i Trondheim med fordypning i finans. Han har tidligere vært Senior Associate i EY, før han kom til Investinor våren 2017
Karin Aakerholm

Karin Aakerholm

Administrasjonsansvarlig

Tlf:+47 928 13 134 E-post: LinkedInLinkedIn
Karin Aakerholm har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med markedsføring som spesialisering fra Handelshøyskolen i Trondheim. Hun kom fra DNB Næringsmegling AS hvor hun var markedskoordinator i 13 år.
Lina Frammarsvik

Lina Frammarsvik

Controller

Tlf:+47 976 01 362 E-post: LinkedInLinkedIn
Lina Frammarsvik er utdannet cand.merc. fra Copenhagen Business School med fordypning i Finance and Strategic Management, og har i tillegg en mastergrad innenfor regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere jobbet 5 år innenfor revisjon hos PwC.
Elizabeth Fremstad

Elizabeth Fremstad

Koordinator

Tlf:+47 928 81 179 E-post: LinkedInLinkedIn
Elizabeth Fremstad har en bachelorgrad i Digital forretningsutvikling med digitalisering som spesialisering fra NTNU. Hun skrev bacheloroppgaven i samarbeid med Kværner Verdal, og har tidligere jobbet innen salg og service.

  Investeringsteam

Otto Frøseth

Otto Frøseth

Investeringsdirektør

Tlf:+47 900 81 179 E-post: LinkedInLinkedIn
Otto Frøseth er utdannet elektronikkingeniør med tilleggsutdanning innen informasjonsteknologi og økonomi. Han har i over 25 år hatt lederstillinger i Norge og internasjonalt, blant annet som direktør i Siemens AS og plassjef for Siemens i Trondheim. I Siemens-konsernet var Otto også divisjonsdirektør for Siemens Building Technologies og nordisk direktør for Siemens Building Automation i Norge Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Han har dessuten vært leder for utvikling og implementering av Siemens SmartCity-prosjekter, samt etableringen av City Account Management i Norge. Sistnevnte er Siemens´ globale satsning i den nyetablerte sektoren Infrastructure and Cities. Han var leder for Ventureavdelingen i Investinor i 4 år. Otto Frøseth er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Stimline, varamedlem i Polight AS, AIA Science og Novelda AS.
Ann-Tove Kongsnes

Ann-Tove Kongsnes

Investeringsdirektør

Tlf:+47 930 54 975 E-post: LinkedInLinkedIn
Ann-Tove Kongsnes er Investeringsdirektør og har ansvaret for Internasjonale relasjoner i Investinor. Kongsnes har solid erfaring fra investering, utvikling, salg og børsnotering av teknologibedrifter. Hun har tidligere også arbeidet med internasjonal markedsføring i 7 år. Kongsnes har lang erfaring med styrearbeid og aktivt eierskap i teknologiselskaper og er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap Numascale AS, Vitux AS, Spinchip Diagnostics AS, Shelterwood AS og poLight ASA (børsnotert Oslo Børs). Hun er også leder av valgkomite i Novelda AS og medlem av valgkomiteen i Bergenbio ASA (børsnotert Oslo Børs), Calliditas Therapeutics AB (børsnotert selskap på Nasdaq, Stockholm) samt Phoenix AS. Kongsnes er utdannet siviløkonom ved Høgskolen i Bodø og har fordypningskurs i Corporate Finance, Executive Program fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Ronny Vikdal

Ronny Vikdal

Investeringsdirektør

Tlf:+47 922 10 120 E-post: LinkedInLinkedIn
Ronny Vikdal er utdannet diplomøkonom BI og har studier i akvakultur fra Universitetet i Bergen. Han har vært leder for finans og forretningsutvikling i Norway Royal Salmon AS, leder for KPMG Senter for havbruk og fiskeri, assisterende banksjef i Spare- Bank 1 Midt-Norge, finansanalytiker i First Securities ASA, i Midt-Norge Fonds ASA og i SR-Fonds ASA. Ronny Vikdal har tidligere hatt styreverv i flere selskaper. Han er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap Keep-it Technologies AS, Smartfish AS, Havgul AS, Cryogenetics AS, Nordic Halibut og Planktonic AS.
Pål Breiland

Pål Breiland

Investment Manager

Tlf:+47 959 75 955 E-post: LinkedInLinkedIn
Pål Breiland er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI Sandvika med spesialisering innen finans. Han har tidligere jobbet hos NorgesInvestor Securities som finansanalytiker og forvalter. Hos Investinor er Pål ansvarlig forvalter for Investinors tidligfaseportefølje. Tidligfaseporteføljen består av selskaper innen IKT; både software og hardware, kunstigintelligens, big data, ed tech m.fl. I tillegg til selskaper med teknologi rettet mot O&G-sektoren og life science. Pål jobber også med investeringer inn mot hovedporteføljen, og er bl.a. styremedlem i porteføljeselskapene Vitux Group AS og Planktonic AS
John-Arne Hørløck

John-Arne Hørløck

Investment Manager

Tlf:+47 977 90 468 E-post: LinkedInLinkedIn
John-Arne Hørløck er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og statsautorisert revisor. Han har tidligere vært Manager i PwC og konsulent i Accenture. John-Arne jobber hovedsakelig med investeringer innen olje/gass og er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Exprosoft AS, Ziebel AS, Ace Oil Toos AS og Sorbwater Technology AS.
Egil Garberg

Egil Garberg

Senior Associate

Tlf:+47 902 30 616 E-post: LinkedInLinkedIn
Egil kom til Investinor fra SIVA SF hvor han jobbet som finansanalytiker. Han har tidligere vært Senior Associate i PwC, samt jobbet i SpareBank 1 Gruppen. Han var også konserntrainee i sistnevnte. Egil Garberg er utdannet Master i økonomi og administrasjon fra Norges handelshøyskole (NHH). Egil er observatør i Investinors porteføljeselskap Aptomar AS.
Stig Andersen

Stig Andersen

Investeringsdirektør

Tlf:+ 47 95 79 36 33 E-post: LinkedInLinkedIn
Før han kom til Investinor jobbet Stig 19 år i Nordea, blant annet som Nordic Head of Corporate Research og som Director, Corporate Finance. Han har også lang fartstid i banken som aksjeanalytiker, og han har hatt en meget sentral rolle i Nordeas dekning av nordisk og global skogindustri. Stig Andersen har en doktorgrad i skogøkonomi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB), samt et MBA-studium fra University of Colorado. Han er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap Termowood.
Bent Grøver

Bent Grøver

Investment Manager

Tlf:+47 950 40 392 E-post:
Bent Grøver er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en doktorgrad innen anvendt matematikk fra University of Cambridge. Han har tidligere arbeidet som strategikonsulent i Storbritannia. Bent er styremedlem i Investinors porteføljeselskaper Skioo og Kebony.
Patrick Kartevoll

Patrick Kartevoll

Investeringsdirektør

Tlf:+47 911 70 111 E-post: LinkedInLinkedIn
Patrick Kartevoll er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere jobbet 7 år som forvalter for maritime fond i Pareto, samt 4 års erfaring som forretningsfører og revisor i henholdsvis Pareto og Deloitte. Patrick er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Topro Industri, Zi-lift, Partner Plast og Cyviz.
Birgitte Gangmark Villmo

Birgitte Gangmark Villmo

Senior Associate

Tlf:+47 906 88 347 E-post: LinkedInLinkedIn
Birgitte Villmo har en mastergrad i finansiell økonomi fra NTNU og en Master of Finance fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hun har tidligere vært ansatt fem år som trainee og analytiker i Norges Bank Investment Management (NBIM), hovedsakelig i London hvor hun også var utplassert ett år hos UBS Investment Bank. Birgitte er varamedlem i porteføljeselskapet Spinchip Diagnostics og observatør i selskapene Apim Therapeutics, Nisonic, Pluvia Biotech og Hubro Therapeutics.
Daniel Holth Larsen

Daniel Holth Larsen

Senior Associate

Tlf:+47 922 98 521 E-post: LinkedInLinkedIn
Daniel har en B.Sc. fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Mannheim. Han var tidligere Asset Management Officer i Steen & Strøm AS med ansvar for operasjonelle utviklingsprosesser i deres eiendomsportefølje. Daniel jobbet for private-equity selskapet Altor Equity Partners ved siden av studiene, hvor han blant annet bisto investeringsteamet med analyser og tok del i investeringsprosesser. Han er en del av investeringsteamet i Shelterwood med sin kollega, Stig Andersen. Han er også varamedlem i styret til Boostcom og Skioo, og observatør i styrene til Xeneta, Dimension10 og Termowood.
Thomas S. Wrede-Holm

Thomas S. Wrede-Holm

Investeringsdirektør

Tlf:+47 456 90 339 E-post: LinkedInLinkedIn
Thomas er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Han har nærmere 20 års erfaring som corporate finance rådgiver både i Norge og internasjonalt. Thomas har vært sentral i en rekke større transaksjoner i de senere år og har utstrakt M&A- og kapitalmarkedserfaring. Før han begynte i Investinor jobbet Thomas som managing director og co-head for SEBs corporate finance avdelingen i Norge. Han har tidligere også jobbet 6 år for Pareto Securities i Oslo og 6 år for Merrill Lynch i både London og Sydney.
Patrick Sandahl

Patrick Sandahl

Investeringsdirektør

Tlf:+4791688198 E-post: LinkedInLinkedIn
Patrick Sandahl har betydelig erfaring fra transaksjons- og investeringsvirksomhet etter nesten 20 år som leder av en investeringsvirksomhet, Venture kapitalist og Investment banker.
Han kom til Investinor fra stillingen som Co - founder av Cidron Ventures. Før dette var han Direktør i Nordea Investment Banking med fokus på M&A, emisjoner og børsnoteringer. Han var tidligere Administrerende direktør i Dyvi Capital med ansvar for investeringer i noterte og unoterte selskap samt PE fond og hedge fond. Patrick kom til Dyvi etter 7 år som Partner i Telenor Venture og han har i tillegg erfaring fra Telenor og Oslo kommune.
Patrick har betydelig erfaring fra styreposisjoner i noterte og unoterte selskap i skandinavia.

Han er cand.jur fra Universitetet i Oslo
Maja Aursand Andersen

Maja Aursand Andersen

Senior Associate

Tlf:+47 907 52 284 E-post: LinkedInLinkedIn
Maja A. Aursand har en mastergrad i organisasjon og ledelse fra NTNU, med fordypning innen forretningsutvikling og strategi. Hun kommer fra stillingen som sjef for ideutvikling hos NTNU Technology Transfer AS. Tidligere har hun vært prosjektleder i samme selskap. Før hun gikk til NTNU Technology Transfer AS var hun ansvarlig for kunderelasjoner hos NOS Clearing ASA i fem år.
Øystein Wikan

Øystein Wikan

Associate

Tlf:+47 997 86 170 E-post: LinkedInLinkedIn
Øystein Wikan har en Dual MSc innen Finansiell Økonomi fra NHH og Ivey School of Business. Han har tidligere jobberfaring fra Financial Advisory i Deloitte og som en del av M&A-teamet til EVRY. I sistnevnte var han ansvarlig for å lede oppkjøps – og salgsprosesser på vegne av konsernet, med et fokus på teknologiselskaper i Norden.
Erik Wold

Erik Wold

Investment Manager

Tlf:+47 906 09 956 E-post: LinkedInLinkedIn
Erik Wold er utdannet siviløkonom fa Handelshøgskolen i Bodø. Han har tidligere jobbet i Deloitte. Han kommer fra stillingen som Head of Venture hos NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO), som han var med å starte i 2003. Forut for å ha ansvaret for selskapsporteføljen til NTNU TTO har han vært bla. forretningsområdeansvarlig og konstituert CEO i selskapet. Erik har utstrakt styreerfaring, har gjennomført mange transaksjoner og har fungert som interim CEO i tre selskaper med utspring fra NTNU.
Rannveig Fadum

Rannveig Fadum

Investeringsdirektør

Tlf:+47 902 07 850 E-post: LinkedInLinkedIn
Før Rannveig kom til Investinor, jobbet hun i Innovasjon Norge med ansvar for finansiering for gründere. Hun ledet blant annet utviklingen av presåkornordningen og oppstartlånet. Hun har i en årrekke jobbet tett på økosystemet for kapital i tidligfase og har et bredt nasjonalt nettverk. Hun har også jobbet med utvikling, forretningsmodellering og næringsrettet design, og har solid erfaring som prosjekt- og teamleder. Hun er utdannet innen administrasjon og ledelse fra BI.
Ola Smeby

Ola Smeby

Investeringsdirektør

Tlf:+47 452 96 999 E-post: LinkedInLinkedIn
Ola S. Smeby har over 20 års erfaring fra transaksjons- og investeringsvirksomhet. Han kom til Investinor fra stillingen som investeringsdirektør i Innovasjon Norge, såkornfondene. Før dette har han blant annet vært investeringsansvarlig i Energy Future Invest, et corporate venture capital fond innen fornybar energi og miljøteknologi, eid av Eidsiva Energi og Statkraft, og som finansdirektør i Centennial, et Family Office type investeringsselskap. Han har utdannelse fra norske og internasjonale utdanningsinstitusjoner, Belarusian State University, BI og Master of Technology Management fra NTNU/MIT Sloan School of Management. Ola har også bred erfaring fra styreposisjoner i selskap og fond, både i Norge og internasjonalt.
Christian Wolff-Skjelbred

Christian Wolff-Skjelbred

Investeringsdirektør

Tlf:+47 400 05 354  E-post: LinkedInLinkedIn
Christian Wolff-Skjelbred er Investeringsdirektør og har siden 2014 hatt ansvar for oppfølging av statens engasjement i 14 såkornfond med 4,3 mrd. kroner i forvaltningskapital. Fondene har siden 2008 investert risikokapital i over 200 selskaper. Christian har seks års erfaring fra revisjon og rådgivning, han har vært konserncontroller / CFO i tre store handelskjeder og finanssjef / finansregnskapssjef i Innovasjon Norge. Han har deltatt i flere større oppkjøp med ansvar for DD prosesser og har ledet forhandlinger om kjøp og salg av virksomheter. Han har hatt ansvar for å utvikle forvaltningsstrategien til Norges Røde Kors og forvaltet og organisasjonens frie midler. Som CEO har han hatt ansvar for å bygge opp Norges første og mest ekspansive barnehagekjede fra 20 til over 45 barnehager med 850 ansatte og en omsetning på 0,5 mrd., kjeden ble solgt til CapMan i 2008. Christian har bred styreerfaring som styreleder og styremedlem og har også vært aktiv eier i flere oppstartsselskaper.
Johan Bøe Bjørkevoll

Johan Bøe Bjørkevoll

Investeringsdirektør

Tlf:+47 916 30 386  E-post: LinkedInLinkedIn
Johan Bøe Bjørkevoll har tidligere arbeidet over 15 år med fondsinvesteringer i Innovasjon Norge, og har vært sterkt delaktig i etablering, operasjonalisering og oppfølging av såkornfond som er blitt opprettet med statlig kapital. Han har også arbeidet med Innovasjon Norges Investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa og hadde ansvar for investeringsfondene i 2016. Han har tidligere også jobbet 6 år for DNB Asset Management.
Johan har en MBA fra University of Bath med spesialisering innen finans og entreprenørskap. Han har fordypningsstudiet i Corporate Finance fra NHH og renteanalytikersertifisering fra NFF. Johan har en BBA fra Pacific Lutheran University, Tacoma og Institute für Europäische Studien, Wien.
Johan er styremedlem i Investinors fondsinvesteringer: Alliance Venture Polaris, Sarsia Seed, Norinnova Invest, Midvest I, Alliance Venture Spring og Sarsai Seed II.
Kirill Tkachenko

Kirill Tkachenko

Junior Associate

Tlf:+ 47 465 95 326 E-post: LinkedInLinkedIn
Kirill Tkachenko har en MSc-grad i finans fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært ansatt ved siden av studiene hos TheFactory Accelerator, hvor han vært involvert i scouting, verdsetting og investeringer i fintech og proptech startups i tidlig fase, samt bistått med å etablere et pre-såkorn alternativt investeringsfond. Han har også vært intern i Danske Bank Corporate Finance i Norge og Sberbank Corporate Clients i Russland.

Torjus Bertheussen Falkanger

Torjus Bertheussen Falkanger

Junior Associate

Tlf:+47 901 47 733 E-post: LinkedInLinkedIn
Torjus B. Falkanger har en MSc i Finans fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har tidligere jobberfaring som konsulent i EY, innen området Finance & Performance Management.
Han har også vært Summer Intern i Corporate Finance-avdelingen til Beringer Finance (nå Bryan, Garnier & Co.), og han har jobbet som trainee i stillingen Assisterende Innkjøper og Produktutvikler i Eurosko Norge.
Johann Bleivik Wist

Johann Bleivik Wist

Junior Associate

Tlf:+47 986 39 821 E-post: LinkedInLinkedIn
Johann Bleivik Wist er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, med fordypning i Finansiell økonomi. I tillegg har han en Bsc i økonomi og administrasjon fra NTNU Handelshøyskolen. Under studiene har han vært på utvekslingsopphold både på Universität St. Gallen og The University of Queensland. Han har tidligere hatt intership i DNV GL hvor han jobbet med digital innovasjon.
Ane Tolnes Haugdal

Ane Tolnes Haugdal

Associate

Tlf:+47 952 56 443 E-post: LinkedInLinkedIn
Ane Tolnes Haugdal er utdannet siviløkonomi fra Norges Handelshøyskole med fordypning i økonomisk analyse. Hun har tidligere jobberfaring fra revisjon i PricewaterhouseCoopers. I tillegg er hun for tiden doktorgradsstipendiat på NTNU Handelshøyskolen hvor hun skriver en avhandling med tema regnskapsmanipulasjon i offentlig sektor.
Magnus Melgård Utne

Magnus Melgård Utne

Intern

Tlf:+47 472 44 486 E-post: LinkedInLinkedIn
Magnus tar sin mastergrad ved Norges Handelshøyskole med spesialisering innen økonomisk styring og finans. Han har erfaring fra regnskap og finans i corporate-avdelingen til DOF Subsea der han har jobbet ved siden av studiene. Magnus har i tillegg innehatt posisjoner som styreleder og økonomiansvarlig i NHHS Consulting der han har jobbet på prosjekter for oppstartsselskaper, og har tidligere erfaring fra salg og markedsføring.
 

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev