BerGenBio søker børsnotering

PUBLISERT 20. mars 2017 /

Legemiddelselskapet BerGenBio, hvor Investinor har en eierandel på 19,6 prosent, har sin plan om å søke notering på Oslo Børs og gjennomføring av emisjon.

— Vi er svært glade på BerGenBio sine vegne. En merkedag i selskapets historie. BerGenBio har hatt en sterk utvikling de siste årene, og at selskapet nå søker notering på Oslo Børs er en viktig milepæl på reisen mot kommersialisering av selskapets teknologi, sier administrerende direktør i Investinor, Haakon H. Jensen.

BerGenBio holder til i Bergen og utvikler legemiddelet BGB324, som skal forhindre spredning av enkelte krefttyper. Legemiddelet testes nå ut på pasienter med blodkreft og lungekreft.

— Kreftforskning og kommersialisering av nye legemidler knyttet til kreft er av stor betydning. Investinor er stolte av hva BerGenBio har fått til, og ser med forventning frem mot den videre testingen av selskapets teknologi, og veien frem mot kommersialisering, sier Jensen.

Investinor gjennomførte sin første investering i BerGenBio i desember 2011, og har siden da fulgt selskapet og selskapets ledelse tett. Samlet har Investinor investert 81,4 millioner kroner i BerGenBio, og har i dag en eierandel på 19,6 prosent.

— Investeringen i BerGenBio er et godt eksempel på hvordan Investinor jobber. Vi går tidlig inn i oppstarts- og vekstselskaper, tar en aktiv rolle, og bidrar med både kapital og kompetanse i oppbyggingen av selskapet. Gjennom en sterk teknologisk plattform, solid organisasjon og ledelse, og et godt samarbeid med øvrige investorer, er det mulig å skape selskaper som BerGenBio, sier Jensen.

Fra venstre: styremedlem Sveinung Hole fra Bergen Forskningsstiftelse, Richard Godfrey (administrerende direktør i BerGenBio) og Jon Øyvind Eriksen, styremedlem i BerGenBio og investeringsdirektør i Investinor. Foto: Anne-Elisabeth Næss
Investinor klinkekuler