Administrasjon

Haakon H. Jensen

Haakon H. Jensen

Administrerende direktør

Tlf: E-post: LinkedInLinkedIn
Haakon H. Jensen har ca 20 års erfaring fra private investerings-, rådgivnings- og industriselskaper. Han kom til Investinor i 2016 fra stillingen som finansdirektør med ansvar for strategi og M&A i Orkla Home and Personal Care (tidligere Lilleborg). Han har tidligere vært ca 10 år i det globale strategiselskapet Bain & Co. i Stockholm, London og Oslo, og har jobbet på corporate finance teamet i investeringsbanken Pareto. Jensen var også med i teamet som startet Argentum, et statlig fond-i-fond innen private equity, og var founding partner i PE-fondet True North Capital. Jensen er siviløkonom fra NHH og har studert finans ved Stern School of Business ved New York University.
Tor Helmersen

Tor Helmersen

Finansdirektør

Tlf:+47 930 69 566 E-post: LinkedInLinkedIn
Tor Helmersen er utdannet handelsøkonom fra BI(HA) og MBA med fordypning i finans fra NHH, og er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA). Han har tidligere jobbet som finans-/økonomidirektør i Fosen Trafikklag ASA, Maxware AS, Nordic Semiconductor ASA og Q-Free ASA. Tor har også erfaring fra Veidekke ASA, Sparebanken NOR og Norgeskreditt AS.
Katrin Haram

Katrin Haram

Administrasjonsansvarlig

Tlf:+47 901 97 578 E-post: LinkedInLinkedIn
Katrin Haram er utdannet legesekretær. Hun har tidligere jobbet i helsevesenet, vært salgs- og markedskoordinator i GlaxoSmithKline og personlig sekretær for administrerende direktør i EMGS AS.
Lars Appelkvist

Lars Appelkvist

Controller

Tlf:+47 476 77 874 E-post: LinkedInLinkedIn
Lars Appelkvist er utdannet siviløkonom/M.sc. fra Handelshøyskolen i Trondheim med fordypning i finans. Han har tidligere vært Senior Associate i EY, før han kom til Investinor våren 2017

  Investeringsteam

Otto Frøseth

Otto Frøseth

Investeringdirektør

Tlf:+47 900 81 179 E-post: LinkedInLinkedIn
Otto Frøseth er utdannet elektronikkingeniør med tilleggsutdanning innen informasjonsteknologi og økonomi. Han har i over 25 år hatt lederstillinger i Norge og internasjonalt, blant annet som direktør i Siemens AS og plassjef for Siemens i Trondheim. I Siemens-konsernet var Otto også divisjonsdirektør for Siemens Building Technologies og nordisk direktør for Siemens Building Automation i Norge Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Han har dessuten vært leder for utvikling og implementering av Siemens SmartCity-prosjekter, samt etableringen av City Account Management i Norge. Sistnevnte er Siemens´ globale satsning i den nyetablerte sektoren Infrastructure and Cities. Han var leder for Ventureavdelingen i Investinor i 4 år. Otto Frøseth er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Stimline, varamedlem i Polight AS, AIA Science og Novelda AS.
Ann-Tove Kongsnes

Ann-Tove Kongsnes

Investeringsdirektør

Tlf:+47 930 54 975 E-post: LinkedInLinkedIn
Ann-Tove Kongsnes er Investeringsdirektør og har ansvaret for Internasjonale relasjoner i Investinor. Kongsnes har lang og solid erfaring fra investering, utvikling, salg og børsnotering av teknologibedrifter. Hun har tidligere også arbeidet med internasjonal markedsføring i 7 år. Kongsnes har lang erfaring med styrearbeid og aktivt eierskap i teknologiselskaper og er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap Numascale AS, Vitux AS, Calliditas Therapeutics AB (børsnotert selskap på Nasdaq, Stockholm), Spinchip Diagnostics AS, Curida AS i tillegg til poLight ASA (børsnotert Oslo Børs). Hun er leder av valgkomiteen i Bergenbio ASA, Novelda AS og Boostcom AS. Kongsnes er utdannet siviløkonom ved Høgskolen i Bodø og har fordypningskurs i Corporate Finance, Executive Program fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Ronny Vikdal

Ronny Vikdal

Investeringsdirektør

Tlf:+47 922 10 120 E-post: LinkedInLinkedIn
Ronny Vikdal er utdannet diplomøkonom BI og har studier i akvakultur fra Universitetet i Bergen. Han har vært leder for finans og forretningsutvikling i Norway Royal Salmon AS, leder for KPMG Senter for havbruk og fiskeri, assisterende banksjef i Spare- Bank 1 Midt-Norge, finansanalytiker i First Securities ASA, i Midt-Norge Fonds ASA og i SR-Fonds ASA. Ronny Vikdal har tidligere hatt styreverv i flere selskaper. Han er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap Keep-it Technologies AS, Smartfish AS, Havgul AS, Cryogenetics AS, Nordic Halibut og Planktonic AS.
Jon Øyvind Eriksen

Jon Øyvind Eriksen

Investeringsdirektør

Tlf:+47 930 60 330 E-post: LinkedInLinkedIn
Jon Øyvind Eriksen er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen bioteknologi, og har russisk og tysk mellomfag fra Universitetet i Bergen. Han er tildelt graden MBA with Distinction fra London Business School, og er i tillegg finansanalytiker (CFA charterholder). Eriksen er seriegründer med over 15 års toppledererfaring fra teknologi- og mediebedrifter. Han har som CEO vært sentral i bedrifters oppstart, vekst og ekspansjonsfase, oppkjøp, fusjoner, spin-off og snuoperasjoner. Jon Øyvind Eriksen har også vært styremedlem og styreleder i en rekke selskaper, og han er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap BerGenBio, Boostcom, Northern.tech, Novelda, Numascale, Swarm64 og Unacast.
Pål Breiland

Pål Breiland

Senior investeringsanalytiker

Tlf:+47 959 75 955 E-post: LinkedInLinkedIn
Pål Breiland er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI Sandvika med spesialisering innen finans. Han har tidligere jobbet hos NorgesInvestor Securities som finansanalytiker og forvalter. Hos Investinor er Pål ansvarlig forvalter for Investinors tidligfaseportefølje. Tidligfaseporteføljen består av selskaper innen IKT; både software og hardware, kunstigintelligens, big data, ed tech m.fl. I tillegg til selskaper med teknologi rettet mot O&G-sektoren og life science. Pål jobber også med investeringer inn mot hovedporteføljen, og er bl.a. styremedlem i porteføljeselskapene Vitux Group AS og Planktonic AS
John-Arne Hørløck

John-Arne Hørløck

Senior investeringsanalytiker

Tlf:+47 977 90 468 E-post: LinkedInLinkedIn
John-Arne Hørløck er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og statsautorisert revisor. Han har tidligere vært Manager i PwC og konsulent i Accenture. John-Arne jobber hovedsakelig med investeringer innen olje/gass og er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Exprosoft AS, Ziebel AS, Ace Oil Toos AS og Sorbwater Technology AS.
Egil Garberg

Egil Garberg

Investeringsanalytiker

Tlf:+47 902 30 616 E-post: LinkedInLinkedIn
Egil kom til Investinor fra SIVA SF hvor han jobbet som finansanalytiker. Han har tidligere vært Senior Associate i PwC, samt jobbet i SpareBank 1 Gruppen. Han var også konserntrainee i sistnevnte. Egil Garberg er utdannet Master i økonomi og administrasjon fra Norges handelshøyskole (NHH). Egil er observatør i Investinors porteføljeselskap Aptomar AS.
Roar Husby

Roar Husby

Investeringsdirektør

Tlf:+47 982 06 974 E-post: LinkedInLinkedIn
Roar har en M.Sc. og en B.Sc. i Management fra London School of Economics and Political Science. Roar har erfaring fra strategiarbeid for en rekke multinasjonale selskaper gjennom konsulentselskapet Marakon Associates i London og han har jobbet med forretningsutvikling og M&A prosjekter i Ernst & Young Corporate Finance. I 2007 ble Roar CFO i det børsnoterte oppdrettsselskapet SalMar ASA, en stilling han hadde frem til 2012. Før han begynte i Investinor jobbet Roar som Investeringsdirektør i investeringsselskapet Greenway. Han er nå styreleder Investinors porteføljeselskap Partnerplast, styremedlem Cyviz AS, Topro og Nordic Halibut AS.
Stig Andersen

Stig Andersen

Investeringsdirektør

Tlf:+ 47 95 79 36 33 E-post: LinkedInLinkedIn
Før han kom til Investinor jobbet Stig 19 år i Nordea, blant annet som Nordic Head of Corporate Research og som Director, Corporate Finance. Han har også lang fartstid i banken som aksjeanalytiker, og han har hatt en meget sentral rolle i Nordeas dekning av nordisk og global skogindustri. Stig Andersen har en doktorgrad i skogøkonomi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås (UMB), samt et MBA-studium fra University of Colorado. Han er nå styremedlem i Investinors porteføljeselskap Kebony AS og Termowood AS.
Bent Grøver

Bent Grøver

Senior investeringsanalytiker

Tlf:+47 950 40 392 E-post:
Bent Grøver er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en doktorgrad innen anvendt matematikk fra University of Cambridge. Han har tidligere arbeidet som strategikonsulent i Storbritannia. Bent er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Skioo og observatør i Kebony.
Patrick Kartevoll

Patrick Kartevoll

Senior investeringsanalytiker

Tlf:+47 911 70 111 E-post: LinkedInLinkedIn
Patrick Kartevoll er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere jobbet 7 år som forvalter for maritime fond i Pareto, samt 4 års erfaring som forretningsfører og revisor i henholdsvis Pareto og Deloitte. Patrick er styremedlem i Investinors porteføljeselskap Topro Industri AS. Zi-lift AS og Cyviz samt varamedlem i Partnerplast AS
Birgitte Gangmark Villmo

Birgitte Gangmark Villmo

Investeringsanalytiker

Tlf:+47 906 88 347 E-post: LinkedInLinkedIn
Birgitte Villmo har en mastergrad i finansiell økonomi fra NTNU og en Master of Finance fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hun har tidligere vært ansatt fem år som trainee og analytiker i Norges Bank Investment Management (NBIM), hovedsakelig i London hvor hun også var utplassert ett år hos UBS Investment Bank. Før Birgitte startet i Investinor har hun hatt en prosjektstilling ved NTNU samt bodd i Chile for en periode hvor hun jobbet med eiendom. Birgitte er varamedlem i porteføljeselskapet Spinchip, og observatør i selskapene, Apim, Nisonic og Pluvia.
Daniel Holth Larsen

Daniel Holth Larsen

Investeringsanalytiker

Tlf:+47 922 98 521 E-post: LinkedInLinkedIn
Daniel har en B.Sc. fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Mannheim. Han har tidligere jobbet som Asset Management Officer i Steen & Strøm AS med ansvar for ulike operasjonelle utviklingsprosesser i den norske kjøpesenterporteføljen. Daniel jobbet for private-equity selskapet Altor Equity Partners ved siden av studiene, hvor han blant annet bisto investeringsteamet med analyser og tok del i enkelte prosesser.
Patrick Sandahl

Patrick Sandahl

Investeringsdirektør

Tlf:+4791688198 E-post: LinkedInLinkedIn
Patrick Sandahl har betydelig erfaring fra transaksjons- og investeringsvirksomhet etter nesten 20 år som leder av en investeringsvirksomhet, Venture kapitalist og Investment banker.
Han kom til Investinor fra stillingen som Co - founder av Cidron Ventures. Før dette var han Direktør i Nordea Investment Banking med fokus på M&A, emisjoner og børsnoteringer. Han var tidligere Administrerende direktør i Dyvi Capital med ansvar for investeringer i noterte og unoterte selskap samt PE fond og hedge fond. Patrick kom til Dyvi etter 7 år som Partner i Telenor Venture og han har i tillegg erfaring fra Telenor og Oslo kommune.
Patrick har betydelig erfaring fra styreposisjoner i noterte og unoterte selskap i skandinavia.

Han er cand.jur fra Universitetet i Oslo
 

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev